Impressum

Luxury Estates Ibiza

Marina Botafoch Local 201 A
07800 Ibiza
Spain

Tel  +34 971 124 218

info@luxuryestates-ibiza.com

Luxury Estates Ibiza S.L.
Ledelse: Daniel Klein
CIF B57893828

 

Technical Implementation

sunzinet AG: Internetagency Cologne | www.sunzinet.com

JURIDISK MEDDELELSE

Ansvar for indhold

Vi vil anstrenge os for at holde oplysningerne på vores hjemmeside korrekte og ajourførte. Hvis vi bliver opmærksomme på fejl, søger vi at rette dem hurtigst muligt. Vi påtager os imidlertid intet ansvar for de formidlede oplysningerne.
Vi vil straks fjerne indhold fra tredjemand, når vi bliver gjort opmærksom på, at det er i strid med loven. Vores ansvar i et sådant tilfælde vil begynde fra det tidspunkt, hvor vi bliver gjort opmærksom på overtrædelsen.

Ansvar for links

Vores hjemmeside indeholder links til tredjeparts websteder. Vi har ingen indflydelse på oplysningerne på disse websteder og stiller ingen garanti for deres korrekthed. Indholdet af sådanne tredjepartswebsteder påhviler de respektive ejere/udbydere.

På det tidspunkt hvor et tredjeparts websteder blev knyttet til vores, fandt vi ingen grund til at antage at indholdet var i strid med loven. Vi vil straks slette et link, hvis vi bliver klar over, at det er i strid med loven.

Copyrights

Tekster, fotografier og andet indhold, der er formidlet på disse websider fra Luxury Estates Ibiza SL er underlagt loven om ophavsret. Kopiering, forarbejdning, distribution eller enhver form for kommercialisering af dette materiale uden for rammerne af loven om ophavsret, kræver forudgående skriftlig tilladelse fra Luxury Estates Ibiza S.L.

Luxury Estates Ibiza S.L. vil anmelde enhver overtrædelse af copyrights med krav om skadeserstatning.

Databeskyttelse

Brugen af vores hjemmeside er normalt mulig uden et krav om at afgive personlige oplysninger. Såfremt du afgiver personlige data på vores sider (såsom navn, adresse eller e-mailadresse) f.eks. i forbindelse med ønsket om yderligere information, vil disse data blive behandlet fortroligt og ikke blive videregivet til tredjemand uden dit udtrykkelige samtykke.

Vi gør opmærksom på, at dataoverførsel via internettet (f.eks. kommunikation via e-mail) kan have sikkerhedsmæssige huller. En komplet beskyttelse af data mod tredjemands adgang og misbrug er ikke mulig. En fortrolighed med hensyn til personlige data er garanteret, bortset fra denne begrænsning. Luxury Estates Ibiza S.L. påtager sig ikke noget ansvar for konsekvenser, som måtte opstå som følge af sådanne sikkerhedsrisici eller for tilknyttede undladelser – hverken direkte eller indirekte.

To see further images of this property, please register here.